Česká fotocesta - fotili jsme ve Valašském Meziříčí